Η κάμερα βλέπει βόρεια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους κ.κ. Δρένιο Βαγγέλη και Δήμου Κώστα για την φιλοξενία της κάμερας