Εικόνα δορυφόρου από το Sat24.com

Εικόνα δορυφόρου Eumetsat